Plastik üretim Sorunları ve çözümleri… dizi yazı

Merhaba

Firmamız Plastik üretim danışmanlığı alanında yıllardır faaliyet göstermektedir.Bu minvalde edindiğimiz tecrübeler  plastik üretimi yapan üreticinin yaşadığı sorunu tabiri caizse nokta atışı yaparak tek seferde çözüme kavuşturmamıza olanak  sağlamaktadır.

Yeni üretime başlayan bir plastik üreticisi Üretim esnasındaki deneme yanılma yoluyla hataları öğrenme yolunu tercih etmektedir.Çok az üretici üretime başlamadan AR-GE çalışması yapmakta ve daha bilinçli bir üretim sürecine başlayabilmektedir.

Sağladığımız danışmanlık hizmeti Plastik sektöründe üretim sorunu yaşayan yada daha kaliteli üretim yapmak isteyen üreticileri hedeflemektedir.

Aslında plastik üretimi hafife alınmayacak kadar önemli bir üretim sürecidir, zira hayatımızda her aşamada kullandığımız bu plastikler insan sağlığı ve hatta dünya geleceği açısından daha yaşanılabilir bir hayat için kaliteli üretimi zorunlu kılmaktadır.

bu giriş den sonra kaliteli plastik üretiminde yaşanılan sorunları ve nasıl çözüme kavuşturabileceğimizi madde madde irdeliyelim. :

1.Geri dönüşüm Plastiklerde polimerizasyonun devam ettirelememesi:

Geri dönüşüm plastik hammadde malumunuzca ikinci sefer ısıl işlem gören polimer grubudur ki bu plastik ilk ısıl işlem gördüğünde içerisindeki polimer yapının özelliği bozulmuş ve bir çok kimyasal madde kaybolmuş yada polimerizasyon işleminde başka bir maddeye dönüşmüştür.Ancak Plastiği tekrar polimerizasyon işlemine almak için elbette ki bu kaybolan kimyasallara ihtiyacımız olacaktır.Ancak hiç bir geri dönüşüm plastik üreticisi yazının başında tarif ettiğim gibi bu konuyla ilgilenmemektedir. Geri dönüşüm Plastiğin ikinci sefer işlenebilmesi ve polimerizasyon işleminin ilk seferdeki gibi yapılabilmesi ve kaliteli mamulun elde edilebilmesi için üretilen katkı maddeleri tamda burda devreye girerek plastiğin kimyasal olarak işlemini kolaylaştırmakta ve orjinal seviyesine getirmektedirler. Antioksidant katkı maddeleri bu grup da zikredebileceğimiz katkı maddeleridir.

2. Değinmek istediğim ikinci konu Plastik üretimi yapan sanayicinin Milyonluk makine ve ekipman yatırımı yaptığı halde doğru üretim yapmak için sadece makine ve hammaddenin yeterli olduğunu düşünmesidir.Yada maliyet hesabında küçük bir nokta olan kimyasal katkıları önemsememektedir.Bu fikir yıllarca Türk sanayiciyi uluslararası ortamda rekabet edemez hale getirmiştir.Orijinal Hammade ve kaliteli makine kullandığı halde arzu ettiği kaliteli ürünü elde edemeyen yüzlerce sanayici ile karşılaştığımız zaman bu durumu daha net olarak görmekteyiz.Kullandığı hammaddenin teknik detaylarına veya üretim tekniklerini detaylıca hakim olmayan bu grup sanayici ye doğru tekniği ve gerekli kimyasal desteği sağladıktan sonra ki sürece kendileri dahi hayret ile karşılamaktadırlar. Kullandığı Kimyasal Katkı Maddeleri aslında onlara bir maliyet değil kaliteli ürün saat/kg artışı ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.

3. Devam edecek…

Plastik imalatı için teknik bilgi

33Plastik Katkı Maddeleri Uygulamaları için Teknik Destek Her aşamada ücretsizdir.

Plastik imalatı sanıldığı gibi sadece makine temin ederek hammadde ye şekil vermekten ibaret değildir.İmalat sanayi içerisinde plastiğin kullanılmadığı hiç bir sektör yoktur. Dolayısi ile plastik imalatı üretimi nekadar bilinçli olursa ve ne kadar kaliteli olursa hayat okadar kaliteli olur.Eskiden yurt dışından getirilen oyuncaklar , mutfak eşyaları  elektronik ürünler yada plastiğin kullanıldığı  tüm sektörlerde kalitenin neden ülkemizdekinden daha yüksek olduğunu sürekli düşünür ve çözümler  arardık. Bu gün bunun sebeplerinin içerisinde  yaptığımız işe önem vermediğimizi, ar-ge çalışması yapmadığımızı, ve klasik babadan kalma tekniklerle üretim yapmaya çalışmamızı sayabiliriz. Firmamızın Tedarikini yaptığı Endüstriyel Plastik katkı maddeleri uzun süreçler ve yapılan Ar-ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan kendisini ispatlamış Yüksek Sanayi ürünleridir ve üretim aşamasında hammadeye belirtilen oranlarda katıldığı zaman görülecektir ki yıllardır yakalayamadığımız kaliteyi bize sunacaktır.

Bu aşamada plastik üretim sanayi sektöründe hala bu yüksek sanayi ürünü Plastik hammadde katkı maddelerinden habersiz olan büyük bir çoğunluk vardır. Amacımızı Ülkemizin Plastik sanayi üreticilerine bu nano teknoloji ürünlerini ulaştırmak ve ülkemizi sanayicisinin ekonomik olarak rekabet gücünü artırmaktır.Sizde en kısa zamanda yüksek kaliteli plastik ürünler üretebilmek için Firmamızın tedarikini yaptığı Endüstriyel plastik katkı maddelerini kullanın karlı çıkın..

Plastikleri Hakkında detaylı bilgi almak için  tıklayınız :Önemli ve yaygın olarak kullanılanplastikler tıklayınız 

uyumluluk tablosu